ابر رایانشی

زیرساخت ابری به عنوان سرویس (IaaS) امکانی برای مشتری فراهم می‌آورد تا توان پردازشی، فضای ذخیره‌سازی، شبکه‌ها و دیگر منابع اصلی را که به صورت رایانش ابری در اختیار اوست را به گونه‌ای که خود می‌خواهد، نرم‌افزار مورد نظر را که شامل سیستم‌های عامل و برنامه‌های کاربردی باشد را قرار داده و اجرا کند. مشتری زیرساخت ابری را مدیریت یا کنترل نمی‌کند ولی بر روی سیستم‌های عامل، فضای ذخیره‌سازی، برنامه‌های قرارداده شده و احتمالا گزینش اجزا شبکه‌بندی کنترل دارد. به بیان دیگر هدف این بستر آماده کردن سرورهای مورد نیاز سازمان ها به صورت فیزیکی یا مجازی می‌باشد. که در اغلب اوقات سرویس‌های اضافی نیز همراه با IaaS ارایه می‌شود. VMware vCloud Director یا (Amazon’s Elastic Compute Cloud (EC2 نمونه هایی از IaaS می باشند.